skip to Main Content
Slider_doporuc_resp_01

1. Sdílej

Sdílej tuhle stránku svým přátelům, kteří by chtěli ještě letos začít studovat vysokou školu

2. Doporuč

Doporuč Vysokou školu Karla Engliše a přiveď nového studenta

3. Získej odměnu

Za každého nového studenta, který uvede Tvé jméno v přihlášce Ti vyplatíme 2 000 Kč

1. Sdílej

Sdílej tuhle stránku svým přátelům, kteří by chtěli ještě letos začít studovat vysokou školu

2. Doporuč

Doporuč Vysokou školu Karla Engliše a přiveď nového studenta

3. Získej odměnu

Za každého nového studenta, který uvede Tvé jméno v přihlášce Ti vyplatíme 2 000 Kč

Znáš někoho, kdo by chtěl studovat vysokou školu? Doporuč Vysokou školu Karla Engliše! Pokud nový student uvede u přijímacího řízení Tvé jméno s telefonním číslem a začne studovat, vyplatíme Ti 2 000 Kč

Podmínky akce Doporuč a získej

Organizátorem akce Doporuč a získej (dále jen „akce“) je Vysoká škola Karla Engliše, a.s. se sídlem Mezírka 775/1 v Brně (dále jen „organizátor“). Za doporučení nového studenta Vysoké školy Karla Engliše náleží odměna ve výši 2 000 Kč osobě (dále jen „uvedená osoba“), kterou uvede nový student při přijímacím řízení (jméno a telefonní číslo, které bude použito výhradně ke kontaktování o předání odměny). Tato odměna náleží uvedené osobě, pokud nový student podepíše smlouvu o studiu a uhradí školné pro první rok studia dle platných podmínek pro studium na Vysoké škole Karla Engliše, a.s. Odměna není vymahatelná. Organizátor si vyhrazuje právo akci kdykoliv ukončit a to bez udání důvodu. Akce se vztahuje na podané přihlášky (včetně nezávazných přihlášek ze stránek www.chci-vejsku.cz) v období 4. 9. 2017 až 25. 9 2017

Vysoká škola Karla Engliše v Brně

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. je soukromá vysoká škola. Škola má formu akciové společnosti. Škola byla založena v roce 2001 v Brně, kde má i sídlo. Na Moravě a ve Slezsku není mnoho soukromých vysokých škol. Vysoká škola Karla Engliše nabízí studentům z Moravy a Slezska možnost studia na škole se sídlem na Moravě, blízko jejich bydliště. Je obvyklé, že instituce své prostředky uplatňuje především ve svém sídle. Proto Vysoká škola Karla Engliše jako moravská soukromá vysoká škola nabízí kvalitní studium na Moravě, aby studenti z Moravy a Slezska nemuseli odcházet za studiem jinam či studovat jen jakési pobočky pražských vysokých škol.

Škola se skládá z pěti ústavů: Ústav ekonomie, Ústav práva, Ústav bezpečnosti, Ústav informatiky a Ústav managementu. Vysoká škola Karla Engliše nabízí bakalářské studium ve čtyřech studijních oborech. Vybrané obory jsou vyučovány také v kombinované formě. Přijímací řízení je formou motivačního pohovoru. V rámci spolupráce s vyššími odbornými školami připravila škola pro uchazeče o dokončení bakalářského vzdělání možnost uznání zkoušek, které absolvovali v rámci studia na vyšších odborných školách.

Více informací na stránkách VŠKE

Akreditace

Bakalářské studijní programy Vysoké školy Karla Engliše jsou akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Více

Erasmus

Naši studenti mohou využít zahraniční studium programu Erasmus, získali jsme Erasmus Charter for Higher Education až do roku 2020. Více

Publikace

Od roku 2014 publikujeme odborný časopis Právo a bezpečnost, který navazuje na Periodica Academica (vydávaný od roku 2006). Více

Business simulator

Jedinečný projekt, který nabízí studentům dlouhodobé odborné stáže a podíl na přípravě podnikatelských projektů a analýz. Více

Back To Top