skip to Main Content
Slider_resp_02

Bezpečnostně-právní studia

Až vystuduješ a dostaneš bakalářský titul, bude z Tebe vysokoškolsky vzdělaný odborník – bezpečnostní manažer nebo referent bezpečnosti. Místo si hravě najdeš v bezpečnostním systému ČR a můžeš pracovat ve státním sektoru jako manažer. Můžeš se podílet na řešení problematiky bezpečnostní politiky státu a uplatnění najdeš třeba u policie nebo v Armádě ČR.

Pošli online přihlášku a začni studovat ještě v roce 2017

S vyplněním přihlášky Ti rádi poradíme – volej na tel.: +420 777 939 107 nebo piš na e-mail: studijni@vske.cz

Bakalářské programy oboru

Uplatnění po ukončení studia

Absolvent bakalářského studijního oboru bude připraven pro výkon následujících funkcí a pracovních pozic orientujících se na bezpečnostní prostředí a politiku, krizové řízení a ochranu obyvatelstva:

 • zaměstnanci orgánů státní správy a samosprávy na úseku vnitřní správy (problematika matrik, evidence obyvatel, občanských a cestovních dokladů, státního občanství, pobytu cizinců na území České republiky a věci azylu, statistiky, archivů a v neposlední řadě též Policie České republiky),
 • zaměstnanci oddělení cizinecké a pohraniční policie, ministerstva vnitra a zahraničních věcí,
 • zaměstnanci v bezpečnostních sborech (PČR, armáda, obecní policie, HZS aj.) a ve složkách integrovaného záchranného systému, v civilních i bezpečnostních službách, vězeňské službě, v oblasti prevence kriminality a krizového řízení,
 • v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví,
 • bezpečnostní systémový analytik,
 • bezpečnostní manažer,
 • samostatný bezpečnostní referent.

Cíl bakalářského studijního oboru

Naplnění obsahu studijního programu, který úzce souvisí s bezpečnostní politikou realizovanou v rámci bezpečnostního systému ČR, je založeno na níže uvedených oblastech:

 • všeobecná oblast vzdělávání, kde jsou jednotlivá témata zaměřena na vědomosti z právních, manažerských, ekonomických a společenských disciplín; do povinných předmětů studijního oboru jsou mimo jiné zařazeny základy evropského práva a základy ústavního, správního a trestního práva; manažerské disciplíny jsou zaměřeny na aplikace managementu do oblasti krizového managementu, získání znalostí ze základů teorie bezpečnosti, ochrany kritické infrastruktury při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací a dále na oblast zajištění bezpečnosti státu.
 • odborná oblast vzdělávání je orientována na problematiku krizového řízení, ochrany obyvatelstva, ekonomiky krizových situací, ochrany kritické infrastruktury, kriminologie, prevence kriminality, boje proti politickému pravicovému a levicovému extremismu, organizovanému zločinu a terorismu, podrobně na národní, orientačně na mezinárodní úrovni.

Prezenční studium

Studijní program: Bezpečnostně-právní studia B6806
Studijní obor: Bezpečnostně-právní činnost ve veřejné správě 6806R013
Délka studia: 3 roky (6 semestrů)
Školné: 42 000 Kč / rok (2 semestry)
Platnost akreditace: 1. 9. 2019

Kombinované studium

Studijní program: Bezpečnostně-právní studia B6806
Studijní obor: Bezpečnostně-právní činnost ve veřejné správě 6806R013
Délka studia: 3 roky (6 semestrů)
Školné: 40 000 Kč / rok (2 semestry)
Platnost akreditace: 1. 9. 2019

Uplatnění po ukončení studia

Ze zprávy Global Cybersecurity Statur Report 2015 vyplývá, že existuje nedostatek kvalifikovaných odborníků kybernetické bezpečnosti. V současné době je více než 300 000 neobsazených pracovních míst v oblasti kybernetické bezpečnosti ve Spojených státech – podle odhadů má požadovaný počet potřebných Security odborníků dosáhnout 1 až 1,5 milionu v roce 2020. Zpráva tento stav označuje za krizi talentů v oboru bezpečnosti, která je v současné době konfliktů, využití ICT napříč všemi obory a migrační krizí příležitostí právě pro naše studenty!

Absolvent bakalářského studijního oboru bude připraven pro výkon následujících funkcí a pracovních pozic řešících problematiku bezpečnosti ve firmách a institucích soukromého podnikatelského sektoru, v soukromých bezpečnostních a detektivních službách a agenturách, podnicích na nižší a střední úrovni řízení s využitím stávajících i moderních programových produktů (SW) a informačních systémů a technologií, při řízení IT bezpečnosti podniku, soukromé bezpečnostní agentury nebo služby:

 • bezpečnostní manažeři firem (organizací) a pracovníci podniků komerční bezpečnosti,
 • pracovníci soukromých bezpečnostních a detektivních služeb a agentur (především v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví),
 • manažeři v oblasti fyzické ostrahy, převozu peněz, bodyguardingu atd.,
 • pracovníci vnitřního bezpečnostního auditu podniku ,
 • správce počítačových sítí,
 • referent zákaznických služeb (Customer Service Representation),
 • analytik bezpečnostních systémů,
 • samostatný technik IT,
 • nákupčí informačních a komunikačních technologií.

Cíl bakalářského studijního oboru

Naplnění obsahu studijního oboru, který úzce souvisí s bezpečnostní politikou realizovanou v rámci bezpečnostního systému ČR, je založeno na níže uvedených oblastech:

 • všeobecná oblast vzdělávání, kde jsou jednotlivá témata zaměřena na vědomosti z právních, manažerských, ekonomických a společenských disciplín; do povinných předmětů studijního oboru jsou mimo jiné zařazeny základy evropského práva a základy ústavního, správního a trestního práva; manažerské disciplíny jsou zaměřeny na aplikace managementu do oblasti krizového managementu, získání znalostí ze základů teorie bezpečnosti, ochrany kritické infrastruktury při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací a dále na oblast zajištění bezpečnosti státu.
 • odborná oblast vzdělávání je zaměřena na systém ochrany osob a majetku, ochranu a sdílení utajovaných informací, bezpečnost komunikačních a informačních systémů podniku, opatření k potírání informační kriminality a uplatňování zásady informační bezpečnosti, bezpečnostní audity podniku, zpracování a implementaci bezpečnostních projektů ve všech jeho aspektech pro malý a střední podnik; student bude znát zásady činnosti soukromých bezpečnostních služeb, seznámí se s naukou o soukromé detektivní činnosti a se základy aplikované balistiky, letálních a neletálních účinků palných zbraní a střeliva.

Absolvent bakalářského studijního oboru bude připraven pro výkon následujících funkcí a pracovních pozic řešících problematiku bezpečnosti ve firmách a institucích soukromého podnikatelského sektoru, v soukromých bezpečnostních a detektivních službách a agenturách, podnicích na nižší a střední úrovni řízení s využitím stávajících i moderních programových produktů (SW) a informačních systémů a technologií, při řízení IT bezpečnosti podniku, soukromé bezpečnostní agentury nebo služby:

Prezenční studium

Studijní program: Bezpečnostně právní studia B6806
Studijní obor: Technologie ochrany osob a majetku 6806R016
Délka studia: 3 roky (6 semestrů)
Školné: 42 000 Kč / rok (2 semestry)
Platnost akreditace: 1. 9. 2019

Kombinované studium

Studijní program: Bezpečnostně právní studia B6806
Studijní obor: Technologie ochrany osob a majetku 6806R016
Délka studia: 3 roky (6 semestrů)
Školné: 40 000 Kč / rok (2 semestry)
Platnost akreditace: 1. 9. 2019

Bakalářské programy oboru

Uplatnění po ukončení studia

Absolvent bakalářského studijního oboru bude připraven pro výkon následujících funkcí a pracovních pozic orientujících se na bezpečnostní prostředí a politiku, krizové řízení a ochranu obyvatelstva:

 • zaměstnanci orgánů státní správy a samosprávy na úseku vnitřní správy (problematika matrik, evidence obyvatel, občanských a cestovních dokladů, státního občanství, pobytu cizinců na území České republiky a věci azylu, statistiky, archivů a v neposlední řadě též Policie České republiky),
 • zaměstnanci oddělení cizinecké a pohraniční policie, ministerstva vnitra a zahraničních věcí,
 • zaměstnanci v bezpečnostních sborech (PČR, armáda, obecní policie, HZS aj.) a ve složkách integrovaného záchranného systému, v civilních i bezpečnostních službách, vězeňské službě, v oblasti prevence kriminality a krizového řízení,
 • v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví,
 • bezpečnostní systémový analytik,
 • bezpečnostní manažer,
 • samostatný bezpečnostní referent.

Cíl bakalářského studijního oboru

Naplnění obsahu studijního programu, který úzce souvisí s bezpečnostní politikou realizovanou v rámci bezpečnostního systému ČR, je založeno na níže uvedených oblastech:

 • všeobecná oblast vzdělávání, kde jsou jednotlivá témata zaměřena na vědomosti z právních, manažerských, ekonomických a společenských disciplín; do povinných předmětů studijního oboru jsou mimo jiné zařazeny základy evropského práva a základy ústavního, správního a trestního práva; manažerské disciplíny jsou zaměřeny na aplikace managementu do oblasti krizového managementu, získání znalostí ze základů teorie bezpečnosti, ochrany kritické infrastruktury při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací a dále na oblast zajištění bezpečnosti státu.
 • odborná oblast vzdělávání je orientována na problematiku krizového řízení, ochrany obyvatelstva, ekonomiky krizových situací, ochrany kritické infrastruktury, kriminologie, prevence kriminality, boje proti politickému pravicovému a levicovému extremismu, organizovanému zločinu a terorismu, podrobně na národní, orientačně na mezinárodní úrovni.

Prezenční studium

Studijní program: Bezpečnostně-právní studia B6806
Studijní obor: Bezpečnostně-právní činnost ve veřejné správě 6806R013
Délka studia:  3 roky (6 semestrů)
Školné: 42 000 Kč / rok (2 semestry)
Platnost akreditace: 1. 9. 2019

Kombinované studium

Studijní program: Bezpečnostně-právní studia B6806
Studijní obor: Bezpečnostně-právní činnost ve veřejné správě 6806R013
Délka studia: 3 roky (6 semestrů)
Školné: 40 000 Kč / rok (2 semestry)
Platnost akreditace: 1. 9. 2019

Uplatnění po ukončení studia

Ze zprávy Global Cybersecurity Statur Report 2015 vyplývá, že existuje nedostatek kvalifikovaných odborníků kybernetické bezpečnosti. V současné době je více než 300 000 neobsazených pracovních míst v oblasti kybernetické bezpečnosti ve Spojených státech – podle odhadů má požadovaný počet potřebných Security odborníků dosáhnout 1 až 1,5 milionu v roce 2020. Zpráva tento stav označuje za krizi talentů v oboru bezpečnosti, která je v současné době konfliktů, využití ICT napříč všemi obory a migrační krizí příležitostí právě pro naše studenty!

Absolvent bakalářského studijního oboru bude připraven pro výkon následujících funkcí a pracovních pozic řešících problematiku bezpečnosti ve firmách a institucích soukromého podnikatelského sektoru, v soukromých bezpečnostních a detektivních službách a agenturách, podnicích na nižší a střední úrovni řízení s využitím stávajících i moderních programových produktů (SW) a informačních systémů a technologií, při řízení IT bezpečnosti podniku, soukromé bezpečnostní agentury nebo služby:

 • bezpečnostní manažeři firem (organizací) a pracovníci podniků komerční bezpečnosti,
 • pracovníci soukromých bezpečnostních a detektivních služeb a agentur (především v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví),
 • manažeři v oblasti fyzické ostrahy, převozu peněz, bodyguardingu atd.,
 • pracovníci vnitřního bezpečnostního auditu podniku ,
 • správce počítačových sítí,
 • referent zákaznických služeb (Customer Service Representation),
 • analytik bezpečnostních systémů,
 • samostatný technik IT,
 • nákupčí informačních a komunikačních technologií.

Cíl bakalářského studijního oboru

Naplnění obsahu studijního oboru, který úzce souvisí s bezpečnostní politikou realizovanou v rámci bezpečnostního systému ČR, je založeno na níže uvedených oblastech:

 • všeobecná oblast vzdělávání, kde jsou jednotlivá témata zaměřena na vědomosti z právních, manažerských, ekonomických a společenských disciplín; do povinných předmětů studijního oboru jsou mimo jiné zařazeny základy evropského práva a základy ústavního, správního a trestního práva; manažerské disciplíny jsou zaměřeny na aplikace managementu do oblasti krizového managementu, získání znalostí ze základů teorie bezpečnosti, ochrany kritické infrastruktury při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací a dále na oblast zajištění bezpečnosti státu.
 • odborná oblast vzdělávání je zaměřena na systém ochrany osob a majetku, ochranu a sdílení utajovaných informací, bezpečnost komunikačních a informačních systémů podniku, opatření k potírání informační kriminality a uplatňování zásady informační bezpečnosti, bezpečnostní audity podniku, zpracování a implementaci bezpečnostních projektů ve všech jeho aspektech pro malý a střední podnik; student bude znát zásady činnosti soukromých bezpečnostních služeb, seznámí se s naukou o soukromé detektivní činnosti a se základy aplikované balistiky, letálních a neletálních účinků palných zbraní a střeliva.

Absolvent bakalářského studijního oboru bude připraven pro výkon následujících funkcí a pracovních pozic řešících problematiku bezpečnosti ve firmách a institucích soukromého podnikatelského sektoru, v soukromých bezpečnostních a detektivních službách a agenturách, podnicích na nižší a střední úrovni řízení s využitím stávajících i moderních programových produktů (SW) a informačních systémů a technologií, při řízení IT bezpečnosti podniku, soukromé bezpečnostní agentury nebo služby:

Prezenční studium

Studijní program: Bezpečnostně právní studia B6806
Studijní obor: Technologie ochrany osob a majetku 6806R016
Délka studia: 3 roky (6 semestrů)
Školné: 42 000 Kč / rok (2 semestry)
Platnost akreditace: 1. 9. 2019

Kombinované studium

Studijní program: Bezpečnostně právní studia B6806
Studijní obor: Technologie ochrany osob a majetku 6806R016
Délka studia: 3 roky (6 semestrů)
Školné: 40 000 Kč / rok (2 semestry)
Platnost akreditace: 1. 9. 2019

Máme volná místa!

Chceš titul a pohodovou práci? Budeš potřebovat „vejšku“a na VŠKE Ti tenhle sen splníme! Nebudeme Tě trápit zbytečnou teorií, testováním u tabule, matikou a vezmeme Tě bez přijímaček. Pošli nezávaznou online přihlášku a pojď si pro titul!

Vysoká škola Karla Engliše v Brně

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. je soukromá vysoká škola. Škola má formu akciové společnosti. Škola byla založena v roce 2001 v Brně, kde má i sídlo. Na Moravě a ve Slezsku není mnoho soukromých vysokých škol. Vysoká škola Karla Engliše nabízí studentům z Moravy a Slezska možnost studia na škole se sídlem na Moravě, blízko jejich bydliště. Je obvyklé, že instituce své prostředky uplatňuje především ve svém sídle. Proto Vysoká škola Karla Engliše jako moravská soukromá vysoká škola nabízí kvalitní studium na Moravě, aby studenti z Moravy a Slezska nemuseli odcházet za studiem jinam či studovat jen jakési pobočky pražských vysokých škol.

Škola se skládá z pěti ústavů: Ústav ekonomie, Ústav práva, Ústav bezpečnosti, Ústav informatiky a Ústav managementu. Vysoká škola Karla Engliše nabízí bakalářské studium ve čtyřech studijních oborech. Vybrané obory jsou vyučovány také v kombinované formě. Přijímací řízení je formou motivačního pohovoru. V rámci spolupráce s vyššími odbornými školami připravila škola pro uchazeče o dokončení bakalářského vzdělání možnost uznání zkoušek, které absolvovali v rámci studia na vyšších odborných školách.

Více informací na stránkách VŠKE

Akreditace

Bakalářské studijní programy Vysoké školy Karla Engliše jsou akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Více

Erasmus

Naši studenti mohou využít zahraniční studium programu Erasmus, získali jsme Erasmus Charter for Higher Education až do roku 2020. Více

Publikace

Od roku 2014 publikujeme odborný časopis Právo a bezpečnost, který navazuje na Periodica Academica (vydávaný od roku 2006). Více

Business simulator

Jedinečný projekt, který nabízí studentům dlouhodobé odborné stáže a podíl na přípravě podnikatelských projektů a analýz. Více

Back To Top