skip to Main Content
Slider_resp_01

Ekonomika a management

Bakalářské studium programu „Ekonomika a management“ z Tebe udělá kvalifikovaného odborníka. Jako vysokoškolák se uplatníš na jakékoliv manažerské pozici nebo odborné funkci podnikatelských subjektů, které se zabývají právním aspektem podnikání. Právo je v podnikání stále rostoucím oborem na všech úrovních v národní i mezinárodní ekonomice.

Pošli online přihlášku a začni studovat ještě v roce 2017

S vyplněním přihlášky Ti rádi poradíme – volej na tel.: +420 777 939 107 nebo piš na e-mail: studijni@vske.cz

Bakalářské programy oboru

Uplatnění po ukončení studia

Absolventi budou znát teorii obchodního, finančního a pracovního práva a zvládnou její praktickou aplikaci na podnikové úrovni se zaměřením na uzavírání obchodních smluv, řízení insolvence, dražební operace, ale také orientaci v prostředí hospodářské soutěže a veřejných zakázek.  Absolvent vedle obecných manažerských funkcí základní a střední úrovně v podnikové sféře bude připraven na výkon funkcí s větším podílem odborných nároků na právnickou přípravu.

 • prokurista,
 • vedoucí advokátní kanceláře,
 • odborný referent v organizacích státní správy a samosprávy,
 • asistent/referent v administrativě,
 • začínající podnikatel,
 • specialista řízení lidských zdrojů.

Cíl bakalářského studijního oboru

Cílem bakalářského studia oboru Ekonomika a právo v podnikání je příprava vysokoškolsky vzdělaných a prakticky připravených odborníků pro výkon řídicích i odborných funkcí základní a střední úrovně ve všech oborech podnikání, případně v organizacích veřejné správy. Těžiště profilu absolventa je v získání znalostí a dovedností jádra tohoto studijního oboru – aplikace práva v podnikání.

Prezenční studium

Studijní program: Ekonomika a management B6208
Studijní obor: Ekonomika a právo v podnikání 6208R011
Délka studia: 3 roky (6 semestrů)
Školné: 42 000 Kč / rok (2 semestry)
Platnost akreditace: 1. 9. 2019

Uplatnění po ukončení studia

Absolvent najde velmi široké uplatnění na řadě pozic, kde je vyžadováno ekonomické vzdělání, ale plné uplatnění je předpokládáno až po získání specifických zkušeností. Absolvent je proto schopen samostatné odborné práce nejdříve pod vedením, a to v organizacích soukromé i veřejné sféry na základní až střední úrovni řízení.

 • začínající podnikatel,
 • asistent/referent v administrativě,
 • projektový manažer,
 • obchodník,
 • marketingový nebo logistický pracovník,
 • účetní asistent,
 • finanční či pojišťovací poradce,
 • specialista řízení lidských zdrojů.

Cíl bakalářského studijního programu

Cílem studia oboru Management v podnikání je připravit absolventy k výkonu povolání, při kterých budou řešit standardní manažerské úkoly na základní až střední úrovni řízení. Příprava absolventů není zaměřena na určitou oblast praxe (výroba, služby, správa), ale vychází z kombinace kompetencí, uplatnitelných v praxi obecně a tedy s předpokladem návazné orientace v předmětné problematice. Jedná se o interdisciplinárně a multidisciplinárně formulovaný bakalářský program, kde kromě základní oblasti ekonomiky a managementu jsou významně zastoupeny oblasti práva a informatiky.

Prezenční studium

Studijní program: Ekonomika a management B6208
Studijní obor: Management v podnikání 6208R051
Délka studia: 3 roky (6 semestrů)
Školné: 42 000 Kč / rok (2 semestry)
Platnost akreditace: 1. 9. 2019

Kombinované studium

Studijní program: Ekonomika a management B6208
Studijní obor: Management v podnikání 6208R051
Délka studia: 3 roky (6 semestrů)
Školné: 40 000 Kč / rok (2 semestry)
Platnost akreditace: 1. 9. 2019

Bakalářské programy oboru

Uplatnění po ukončení studia

Absolventi budou znát teorii obchodního, finančního a pracovního práva a zvládnou její praktickou aplikaci na podnikové úrovni se zaměřením na uzavírání obchodních smluv, řízení insolvence, dražební operace, ale také orientaci v prostředí hospodářské soutěže a veřejných zakázek.  Absolvent vedle obecných manažerských funkcí základní a střední úrovně v podnikové sféře bude připraven na výkon funkcí s větším podílem odborných nároků na právnickou přípravu.

 • prokurista,
 • vedoucí advokátní kanceláře,
 • odborný referent v organizacích státní správy a samosprávy,
 • asistent/referent v administrativě,
 • začínající podnikatel,
 • specialista řízení lidských zdrojů.

Cíl bakalářského studijního oboru

Cílem bakalářského studia oboru Ekonomika a právo v podnikání je příprava vysokoškolsky vzdělaných a prakticky připravených odborníků pro výkon řídicích i odborných funkcí základní a střední úrovně ve všech oborech podnikání, případně v organizacích veřejné správy. Těžiště profilu absolventa je v získání znalostí a dovedností jádra tohoto studijního oboru – aplikace práva v podnikání.

Prezenční studium

Studijní program: Ekonomika a management B6208
Studijní obor: Ekonomika a právo v podnikání 6208R011
Délka studia:  3 roky (6 semestrů)
Školné: 42 000 Kč / rok (2 semestry)
Platnost akreditace: 1. 9. 2019

Uplatnění po ukončení studia

Absolvent najde velmi široké uplatnění na řadě pozic, kde je vyžadováno ekonomické vzdělání, ale plné uplatnění je předpokládáno až po získání specifických zkušeností. Absolvent je proto schopen samostatné odborné práce nejdříve pod vedením, a to v organizacích soukromé i veřejné sféry na základní až střední úrovni řízení.

 • začínající podnikatel,
 • asistent/referent v administrativě,
 • projektový manažer,
 • obchodník,
 • marketingový nebo logistický pracovník,
 • účetní asistent,
 • finanční či pojišťovací poradce,
 • specialista řízení lidských zdrojů.

Cíl bakalářského studijního programu

Cílem studia oboru Management v podnikání je připravit absolventy k výkonu povolání, při kterých budou řešit standardní manažerské úkoly na základní až střední úrovni řízení. Příprava absolventů není zaměřena na určitou oblast praxe (výroba, služby, správa), ale vychází z kombinace kompetencí, uplatnitelných v praxi obecně a tedy s předpokladem návazné orientace v předmětné problematice. Jedná se o interdisciplinárně a multidisciplinárně formulovaný bakalářský program, kde kromě základní oblasti ekonomiky a managementu jsou významně zastoupeny oblasti práva a informatiky.

Prezenční studium

Studijní program: Ekonomika a management B6208
Studijní obor: Management v podnikání 6208R051
Délka studia: 3 roky (6 semestrů)
Školné: 42 000 Kč / rok (2 semestry)
Platnost akreditace: 1. 9. 2019

Kombinované studium

Studijní program: Ekonomika a management B6208
Studijní obor: Management v podnikání 6208R051
Délka studia: 3 roky (6 semestrů)
Školné: 40 000 Kč / rok (2 semestry)
Platnost akreditace: 1. 9. 2019

Máme volná místa!

Chceš titul a pohodovou práci? Budeš potřebovat „vejšku“a na VŠKE Ti tenhle sen splníme! Nebudeme Tě trápit zbytečnou teorií, testováním u tabule, matikou a vezmeme Tě bez přijímaček. Pošli nezávaznou online přihlášku a pojď si pro titul!

Vysoká škola Karla Engliše v Brně

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. je soukromá vysoká škola. Škola má formu akciové společnosti. Škola byla založena v roce 2001 v Brně, kde má i sídlo. Na Moravě a ve Slezsku není mnoho soukromých vysokých škol. Vysoká škola Karla Engliše nabízí studentům z Moravy a Slezska možnost studia na škole se sídlem na Moravě, blízko jejich bydliště. Je obvyklé, že instituce své prostředky uplatňuje především ve svém sídle. Proto Vysoká škola Karla Engliše jako moravská soukromá vysoká škola nabízí kvalitní studium na Moravě, aby studenti z Moravy a Slezska nemuseli odcházet za studiem jinam či studovat jen jakési pobočky pražských vysokých škol.

Škola se skládá z pěti ústavů: Ústav ekonomie, Ústav práva, Ústav bezpečnosti, Ústav informatiky a Ústav managementu. Vysoká škola Karla Engliše nabízí bakalářské studium ve čtyřech studijních oborech. Vybrané obory jsou vyučovány také v kombinované formě. Přijímací řízení je formou motivačního pohovoru. V rámci spolupráce s vyššími odbornými školami připravila škola pro uchazeče o dokončení bakalářského vzdělání možnost uznání zkoušek, které absolvovali v rámci studia na vyšších odborných školách.

Více informací na stránkách VŠKE

Akreditace

Bakalářské studijní programy Vysoké školy Karla Engliše jsou akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Více

Erasmus

Naši studenti mohou využít zahraniční studium programu Erasmus, získali jsme Erasmus Charter for Higher Education až do roku 2020. Více

Publikace

Od roku 2014 publikujeme odborný časopis Právo a bezpečnost, který navazuje na Periodica Academica (vydávaný od roku 2006). Více

Business simulator

Jedinečný projekt, který nabízí studentům dlouhodobé odborné stáže a podíl na přípravě podnikatelských projektů a analýz. Více

Back To Top